Quy định về chính sách bồi thường

2.1. Trình tự tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi

a. Điều kiện tiếp nhận thông tin phản hồi

  • Tại thời điểm bàn giao bưu gửi, nếu phát hiện bưu gửi bị mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, người nhận phải từ chối nhận và yêu cầu nhân viên có thẩm quyền của Bee Post lập biên bản bất thường có ghi rõ tình trạng bưu gửi và có ký nhận của hai bên để có căn cứ giải quyết khiếu nại của khách hàng.
  • Người khiếu nại phải là người trực tiếp sử dụng dịch vụ/ người thanh toán cước phí đơn hàng.
  • Trong quá trình 2 bên đang tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại mà chưa có kết luận cuối cùng thì người khiếu nại không được quyền đưa tin lên trang mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông đại chúng. Vi phạm quy định này, Bee Post được miễn trừ trách nhiệm (nếu có) đồng thời có quyền khởi kiện khách hàng tùy vào mức độ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Bee Post

b. Trình tự xử lý thông tin phản hồi
* Trình tự xử lý thông tin phản hồi

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin phản hồi
- Bước 2: Kiểm tra điều kiện tiếp nhận
- Bước 3: Xử lý thông tin phản hồi
- Bước 4: Trả lời khiếu nại
- Bước 5: Đóng khiếu nại và kết thúc
* Thời hiệu và thời gian giải quyết các thông tin phản hồi
Thời hiệu giải quyết khiếu nại

  • 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thư, bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát chậm so với thời gian toàn trình đã công bố;
  • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy chuyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung liên quan trực tiếp đến bưu gửi;
  • Khiếu nại chỉ có hiệu lực khi đi kèm biên bản bất thường có chữ ký của đại diện công ty Bee Post và khách hàng.
  • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

Thời gian giải quyết thông tin phản hồi

  • Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là không quá 02 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và không quá 03 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày nhận được phiếu tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.
  • Thời gian bồi thường thiệt hại tối đa 30 ngày tính từ ngày các bên lập văn bản xác    định trách nhiệm bồi thường.
  • Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian giải quyết khiếu nại và thời gian bồi thường thiệt hai có thể thay đổi nếu có sự thống nhất của hai bên theo nội dung trong hợp đồng được hai bên ký kết.

2.2. Định mức bồi thường

a. Quy định xác định giá trị hàng hóa
- Giá trị hàng hóa bồi thường được căn cứ vào:
Giá trị mua bảo hiểm hoặc giá trị khai: nếu hàng hoá sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do Bee Post cung cấp.
+ Cước vận chuyển của hàng hoá: nếu hàng hoá không sử dụng dịch vụ mua bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá do Bee Post cung cấp.
Các dịch vụ gia tăng khác mà khách hàng sử dụng do Bee Post cung cấp.
- Giá trị bồi thường trong mọi trường hợp đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng.
b. Định mức bồi thường
* Khách hàng không sử dụng dịch vụ gia tăng khác hoặc dịch vụ mua hộ bảo hiểm hoặc dịch vụ khai giá.
- Đối với bưu gửi trong nước: Mức quy định bồi thường được dựa trên dịch vụ mà khách hàng sử dụng

Dịch vụ

Mức bồi thường

Bị mất hoặc hư hại hoàn toàn

Bị mất hoặc hư hại một phần

Đường bộ

50,000đ/kg, tối thiểu 300,000đ/ đơn hàng hoặc 4 lần cước dịch vụ sử dụng
(tùy mức nào lớn hơn)

Căn cứ trên cơ sở thiệt hại thực tế và không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi/vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.

Chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh tiết kiệm, đường bộ hỏa tốc, NeCom

100,000đ/kg, tối thiểu 300,000đ/ đơn hàng hoặc 4 lần cước dịch vụ sử dụng (tùy mức nào lớn hơn)

Hỏa tốc

200,000đ/kg, tối thiểu 500,000đ/ đơn hàng hoặc 6 lần cước dịch vụ sử dụng
(tùy mức nào lớn hơn)

Hỏa tốc áp tải

400,000đ/kg, tối thiểu 1,000,000đ/ đơn hàng hoặc 6 lần cước dịch vụ sử dụng
(tùy mức nào lớn hơn)

 

 

- Đối với bưu gửi quốc tế
Sau khi hoàn cước đã thu, khách hàng được bồi thường theo nấc khối lượng thực tế gửi đi với mức bồi thường là 300.000 VND/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 1.000.000 VND/bưu gửi.
- Khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển bảo đảm

Dịch vụ

Mức bồi thường

Bị mất hoặc hư hại hoàn toàn

Bị mất hoặc hư hại một phần

Hỏa tốc áp tải, Hỏa tốc, Chuyển phát nhanh, Chuyển phát nhanh tiết kiệm (không áp dụng với các dịch vụ Đường bộ hoặc CPN liên tỉnh)

1,000,000đ/kg, tối thiểu 1,000,000đ/ đơn hàng hoặc 10 lần cước dịch vụ sử dụng

Căn cứ trên cơ sở thiệt hại thực tế và không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi/vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn

 

 

- Khách hàng sử dụng dịch vụ mua hộ bảo hiểm hoặc khai giá dịch vụ (trừ dịch vụ COD)
Nếu khách hàng sử dụng một trong 2 dịch vụ này, mức bồi thường tối đa là 100% giá trị hàng hoá được bảo hiểm hoặc kê khai giá trị.
- Khách hàng sử dụng dịch vụ COD
Được đền bù theo giá trị thu hộ nhưng tối đa là 10.000.000đ/bill. Đối với đơn hàng có giá trị lớn hơn 10.000.000đ mà người gửi muốn được bồi thường 100% thì phải sử dụng dịch vụ khai giá hoặc bảo hiểm cho phần vượt trên 10.000.000đ.
- Mức bồi thường khi hàng hóa mất mát, hư hỏng một phần

  • Mất phụ kiện, sản phẩm còn nguyên: tỷ lệ đền bù 10%;
  • Mức độ hư hỏng từ 1-30%: tỷ lệ đền bù 30%;
  • Mức độ hư hỏng từ 31-50%: tỷ lệ đền bù 50%;
  • Mức độ hư hỏng quá 50%: tỷ lệ đền bù 100%.

2.3. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

* Bee Post được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa trong những trường hợp sau:

  • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi);
  • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do đặc tính tự nhiên vốn có của hàng hóa ví dụ hàng dễ vỡ, hàng dễ hư hỏng;
  • Người khiếu nại không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;
  • Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;
  • Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
  • Khách hàng kê khai nội dung hàng hoá không đúng sự thật;
  • Người khiếu nại không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định;
  • Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng (người gửi) đã chỉ định;
  • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam;
  • Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì Bee Post được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra;
  • Các hậu quả gián tiếp khác phát sinh liên đới do việc chậm toàn trình hay mất mát hàng hóa gây ra.

* Miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp chậm thời gian toàn trình do các nguyên nhân sau đây

  • Các nguyên nhân khách quan như: chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến đã được Bee Post thông báo đến người gửi;
  • Các trường hợp hàng bị tạm giữ lại để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng;

Do không liên lạc được với người nhận, hoặc do người nhận hẹn lại thời gian phát hàng.

---------
BEE POST - FASTER THAN EVER-
Tổng đài CSKH: 0916 79 91 91 (Hỗ trợ 24/24)
Website:http://beepost.vn/